UN ANY DE PP A SIMAT

Ha passat un any des de la celebració de les darreres eleccions municipals i al Grup Municipal Socialista de Simat en volem fer balanç.

Des d’un espérit constructiu, no és fàcil amb un PP amb majoria absoluta al govern local tirar endavant propostes pròpies. Conscients de que són temps difícils per a ciutadas i institucions, el Grup Socialista té la intenció sincera de col.laborar a pal.liar esta situació, i també des de la sinceritat, pensem que des d’una institució local es pot aportar més del que s’ha aportat per tal d’alleugerir una recessió que ha tocat a moltíssimes famílies. Tenim exemples com ara Gandia, amb govern del PP, que subvenciona a les empreses que contracten persones aturades,  o Miramar, amb govern socalista, que destina una tercera part del seu pressupost a contractar aturats.

La situació de Simat és encara més greu pel tancament simultani de les dos cooperatives, on estaven ocupats centenars de simaters i simateres que de la nit al matí van vore perdre els seus llocs de treball. Per eixe motiu, Simat necessita més que cap altre municipi una combinació de polítiques sociales, polítiques actives d’ocupació, i planificació d’un futur més sòlid en el que no es puguen repetir situacions com l’actual.

El Grup Socialista vol aportar la seua col.laboració per a construir un model de futur que ens aporte bases sòlides de prosperitat, explorant tots els sectors que puguen aportar activitat productiva, però amb especial atenció a l’atractiu turístic, al turisme residencial, cultural i de medi ambient, així com a la consolidació de les activitats comercials que estan en funcionament procurant-los les millors condicions per mantindre l’activitat i ampliar-la, sense oblidar una solució d’urgència per a l’agricultura des de l’àmbit local. No podem consentir que cada any desenes i desenes d’hectàrees de conreu s’abandonen, i hem de procurar que l’ajuntament siga capaç d’ajudar en buscar per al productor canals fiables de comercialització.

Al Grup Socialista som conscients de que empentem tots en una mateixa direcció o el poble no tindrà futur, i en este sentit pensem a més que el PP, per molta majoria absoluta que tinga, és incapaç per sí sol de proporcionar eixa eixida. Per eixe motiu oferim la nostra millor predisposició, tot i que en contraprestació, exigim receptivitat, transparència, diàleg i predisposició també per part del govern local.

No anem a criticar la gestió del PP, ni a acusar-lo d’haver escrit un any en blanc al capdavant de l’Ajuntament, o de mantindre paralitzats els assumptes més transcendentals. Ans al contrari, anem a oferir les nostres aportacions per a que per a que Simat no escriga més anys en blanc.

Hem fet al darrer any moltes propostes la majoria de les quals han estat rebutjades més por motius ideològics que per pura lògica. No obstant, seguirem fent les nostres aportacions en forma de propostes, mocions i suggeriments tractant de tancar de forma definitiva un model de poble que ens diga definitivament cap on hem d’anar, com hem de caminar, i quins són els objectius.

Simat té un gran potencial que en opinió del Grup Socialista està per explotar, i posem en dubte la capacitat del PP per a explotar-lo en solitari. La nostra ubicació geogràfica, la tradició de la nostra agricultura, la nostra configuració urbana, el nostre patrimoni històric, els nostres espais naturals, i la nostra proximitat a importants centres turístics de platja han de suposar la base per construir un futur de benestar i prosperitat que ens impedisca viure de nou una situació com l’actual. Si treballem junts, si venem junts el nostre producte, la garantia d’èxit és major.

Comencem per demanar al PP que siga exigent amb les institucions que governa el seu partit, que ens aporten el que ens correspon tot i que siga només per començar a caminar. Desembossem definitivament l’ordenament urbanístic, dignifiquem les nostres zones residencials, publicitem el nostre municipi com a lloc ideal per establir-se, proporcionem sòl i futur a les nostres empreses, ajudem a les persones desempleades, prioritzem les despeses, i contenim la pressió sobre el contribuent. En eixe sentit aniran les nostres propostes, i esperem receptivitat per part d’un PP que només amb la seua majoria absoluta no serà capaç d’aportar el que Simat necessita.

Leave a Reply