Ple ordinari del 31 de març

El ple ordinari celebrat per l’Ajuntament de Simat este dilluns 31 de març va posar de relleu la ineficàcia del PP en matèria de gestió urbanística, segons ha denunciat el grup municipal socialista, en referència a la lenta tramitació de les unitats urbanístiques de la Font Menor, amb el corresponent perjudici per als afectats, i el retard en l’aprovació d’un Pla General d’Ordenació Urbana.

Simat de la Valldigna-20110708-00071

Després d’un any de paralització en l’execució de la unitat de la Font Menor, la Generalitat ha requerit ara subsanacions al pla. El grup socialista va votar a favor de les modificacions que reclama la Generalitat per tal de donar viabilitat al pla, tot i que ha denunciat que la gestió d’eixa unitat revela ineficàcia per part del Govern local, ineficàcia ratificada, en opinió dels regidors socialistes, en el retard en l’aprovació del Pla General. El portaveu, David Mogort, va demanar explicacions a l’apartat de precs i preguntes pel retard, i va obtindre com a resposta problemes originats per la sobredimensió dels terrenys que anaven a catalogar-se urbanitzables, a més de la negativa d’Iberdrola a dotar d’una subestació al futur polígon industrial.

Pel que fa a la urbanització de la Font Menor, el govern local ha dividit l’actuació e dos unitats d’execució per a portar-les endavant de forma separada i consecutiva, i ha reduït la volumetria, amb el consegüent encariment de costes per als propietaris.

D’altra banda, el ple va aprovar amb els vots a favor de la corporació, tret d’EUPV, qui es va abstindre, l’execució d’un nou pou per a l’abastiment d’aigua potable a una part de la zona edificada del Pla de Corrals.

El ple, d’altra banda, ha aprovat la liquidació del pressupost de 2013 amb un superàvit de 690.000 euros, fruit de les mesures d’ajust imposades pel Ministeri d’Hisenda. El grup socialista es congratula del resultat positiu de l’execució pressupostària, encara que ha criticat que el superàvit s’haja aconseguit a costa de la reducció a la mínima expressió de les inversions, quan justament, segons el grup socialista, en les actuals circumstàncies caldria potser renunciar a part del superàvit per posar en marxa plans d’ocupació. En este apartat, el ple ha aprovat el marc pressupostari per als pròxims tres exercicis, amb una previsió d’increment d’ingressos ínfima, de només unes desenes de milers d’euros. En esta línia, el grup socialista posa en dubte l’eficiència en la gestió dels tributs, atès, que tal com ha reconegut el propi alcalde, el percentatge d’unitat immobiliàries al terme de Simat que no paguen impostos és elevat. Una major eficàcia en la gestió tributària podria alleugerir les càrregues sobre el conjunt dels ciutadans que sí paguen els seus impostos, i alhora incrementar el pressupost amb major capacitat inversora.

D’altra banda, el PSPV ha donat suport a diverses modificacions de crèdit proposades per l’Alcaldia per dotar de climatització a la llar dels jubilats i instal·lar equip de so a a casa de la cultura.

L’alcalde ha donat compte, d’altra banda, del procés d’adquisició de sòl corresponent a la franja situada entre la Travessia del Calvari i el Calvari, una zona que passa al conjunt de béns de domini públic. No obstant, el Grup Socialista lamenta que el govern local no haja decidit encara l’ús que se li va a donar al nou sòl públic, tot i que s’ha aprovat una intervenció de vora sis mil euros per condicionar-la. El PSPV va voler assegurar-se’n al ple de que el nou sòl, annexe al calvari, havia estat ja inscrit en el registre de béns municipals, pregunta que va originar un inaudit enrenou entre els regidors del PP, qui es van sentir subtilment advertits de que desistiren de qualsevol temptació d’unir el nou sòl en els usos al calvari, propietat de l’Església.

Per últim, el ple va aprovar la modificació de Relació de Llocs de Treball, que suposa la supressió d’una plaça d’auxiliar administratiu en ascendir l’actual titular per promoció interna a la plaça d’administratiu que queda vacant per una jubilació.

 

XEC TARONJA

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL-LICITANT  REBUTJAR ROTUNDAMENT EL XEC OCUPACIÓ, ANOMENAT XEC TARONJA, APROVAT PEL GOVERN MUNICIPAL DE GANDIA.

 

 

Sr David Mogort Alberola,portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empar d’allò establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim Local i l’article 97.3 del Reglament d’organització, Funcionament i regim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent moció al Ple per al seu debat i aprovació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  1. En el BOP nº 223, de 18 de setembre de 2012, es publicà edicte de l’Ajuntament de Gandia pel qual es fa pública l’aprovació definitiva i, en conseqüència, s’establix les ordenances que regulen les bases reguladores de les subvencions a la contractació denominades Xec Ocupació i Quota d’Autònoms, en el marc del Pla d’Ocupació de Gandia 2012.
  2. Respecte a l’ordenança reguladora del Xec Ocupació, l’article 1.4 circumscriu el seu àmbit d’aplicació a tota persona desocupada de Gandia. Esta previsió pot implicar, a priori, una discriminació contrària a la normativa vigent per a la resta de desocupats d’altres municipis i, en conseqüència, determinar la nul·litat de ple dret quan es restringix l’accés a les ajudes a desocupats d’altres municipis distints de Gandia.
  3. Des del Grup Municipal Socialista de Simat, considerem que l’ordenança i la convocatòria pública del Xec Taronja possibiliten que les empreses situades a la zona de LA SAFOR, eviten la contractació de ciutadans empadronats en aquesta localitat amb les mateixes aptituds professionals per al lloc laboral amb la finalitat d’aconseguir una subvenció gràcies a la contractació de ciutadans de Gandia.
  4. Considerem que les bases reguladores de les ajudes suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució discriminant i perjudicant els veïns d’altres municipis distints a Gandia, com puga ser el cas dels veïns de SIMAT.
  5. En data 17 d’octubre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar aute pel qual suspèn de manera cautelar fins que es dicte sentència, del Pla d’Ocupació de Gandia fora del seu terme i no podrà aplicar-se a empreses de Xeresa, al ser este el municipi que impugnà davant els tribunals esta mesura.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,proposa al Plenari, la següent

PROPOSTA D’ACORD

  1. 1.    Rebutjar rotundament el Xec Ocupació, anomenat xec taronja, aprovat pel govern municipal de Gandia, dins del seu Pla d’Ocupació i que està ocasionant greus problemes a la comarca.
  2. 2.    Sol·licitar a l’Ajuntament de Gandia la retirada del Xec Ocupació en altres municipis, i que sols tinga efectes en empreses del terme municipal de Gandia. En el cas que no retire esta mesura i afecte a empreses del nostre municipi, l’Ajuntament de Simat impugnarà davant dels Tribunals.

Traslladar este acord a l’Ajuntament de Gandia perquè en prenguen

coneixement i als efectes oportuns.

 

 

En Simat de la Valldigna, 24 d’Octubre  de 2012

PLE ORDINARI,SETEMBRE 2012

Dilluns celebràrem el ple ordinari del mes de setembre, i en ell tractàrem diversos temes, que esperem,us interessen.

Donàrem compte d’alguns decrets d’alcaldia, com l’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra del camp de futbol o les vacances de l’alcaldia suplides per la primera tinent d’Alcalde.

El punt de l’ordre del dia 1.2, parlava de les retribucions de L’alcaldia, on ens deia que L’Alcalde deixaria de cobrar la paga de nadal, segons ell per solidaritat. Nosaltres pensem que la solidaritat ací existeix ben poc, i diguérem que això era el mínim que l’Alcalde hagués pogut fer tal qual està la situació. En este punt ens abstenirem.

En este plenari estava inclòs el debat i aprovació de la moció que presentàrem els SOCIALISTES DE SIMAT,en la qual demanàvem la creació d’una brigada municipal a L’Ajuntament.Explicàrem que volíem contractar 8 persones a mitja jornada, totes elles amb la qualificació de peó agrícola, i que feren tasques de neteja pel nostre terme, ja que tenim més de 30 km quadrats de massa forestal, i el perill d’incendi sempre està ahí. Tot açò, coordinat pel regidor de agricultura, expert en la matèria.

Tota la oposició va vore amb bons ulls la nostra moció, i els ho agraïm, ja que a part de tindre el terme net, es crearien llocs de treball, i mirant la precària situació del nostre poble, ens vindrien molt bé.

Però ja sabíem que el pp, va a la seua, i si el traguem de gespa artificial… res més. Els arguments per a tombar la moció van ser que ell (L’Alcalde) no coneixia ningun poble amb brigada, i que tampoc veia a una dona anar a pujar muntanyes per a netejar-les.

A part d’absurd, no volem pensar en que estava pensant L’Alcalde per a defendre  el no aprovar la moció, però al Segon torn d’Intervencions, li diguem,que a nosaltres els altres pobles se’ns dona igual. Que Simat pot permetre’s una brigada, per què ell,va heretar els comptes de l’Ajuntament ben sanets, i per això, la capacitat d’endeutament per a crear llocs de treball, és immillorable, a part de super-necessària. EI que nosaltres,sempre posaríem davant el benestar social al poble i el ATACAR  L’ATUR. Del comentari de les dones…. millor ni parlar-ho. Volem dir també que al torn d’Intervencions, el grup de festers de San Antoni, vingueren a aclarir malentesos (o no), per part de L’Alcalde, la regidora de festes i ells. Resuta que L’Alcalde es va comprometre verbalment a fer amb la festa el que s’havia fet tots els anys amb la col-laboració de L’Ajuntament, i ara, pareix que no vol fer-ho, per què diu que no hi ha dinerets (per a lo que ells volen, clar).       Eixa festa s’hauria d’incloure en les despesses de l’any 2013, i els pressupostos, encara no estan ni coent-se. Aleshores, el que hi ha és POCA GANA de col-laborar econòmicament, però l’excuseta dels diners,sempre la tenen ahí. Al final quedaren que es tornarien a reunir.En acabar,ens demanaren opinió als grups polítics.

La dels SOCIALISTES DE SIMAT va ser clara… apoiarem tota aquella iniciativa popular i altruista, que sacrificant-se els festers durant tot l’any, ens duguen la festa i el ambient necessari per a què perduren la cultura i les tradicions a Simat. A més a més, eixa festa es fa en hivern, i damunt,en la Font Menor.  TOT EL SUPORT PER ALS FESTERS/ES DE QUALSEVOL FESTA.

 

SALUT

 

UN ANY DE PP A SIMAT

Ha passat un any des de la celebració de les darreres eleccions municipals i al Grup Municipal Socialista de Simat en volem fer balanç.

Des d’un espérit constructiu, no és fàcil amb un PP amb majoria absoluta al govern local tirar endavant propostes pròpies. Conscients de que són temps difícils per a ciutadas i institucions, el Grup Socialista té la intenció sincera de col.laborar a pal.liar esta situació, i també des de la sinceritat, pensem que des d’una institució local es pot aportar més del que s’ha aportat per tal d’alleugerir una recessió que ha tocat a moltíssimes famílies. Tenim exemples com ara Gandia, amb govern del PP, que subvenciona a les empreses que contracten persones aturades,  o Miramar, amb govern socalista, que destina una tercera part del seu pressupost a contractar aturats.

La situació de Simat és encara més greu pel tancament simultani de les dos cooperatives, on estaven ocupats centenars de simaters i simateres que de la nit al matí van vore perdre els seus llocs de treball. Per eixe motiu, Simat necessita més que cap altre municipi una combinació de polítiques sociales, polítiques actives d’ocupació, i planificació d’un futur més sòlid en el que no es puguen repetir situacions com l’actual.

El Grup Socialista vol aportar la seua col.laboració per a construir un model de futur que ens aporte bases sòlides de prosperitat, explorant tots els sectors que puguen aportar activitat productiva, però amb especial atenció a l’atractiu turístic, al turisme residencial, cultural i de medi ambient, així com a la consolidació de les activitats comercials que estan en funcionament procurant-los les millors condicions per mantindre l’activitat i ampliar-la, sense oblidar una solució d’urgència per a l’agricultura des de l’àmbit local. No podem consentir que cada any desenes i desenes d’hectàrees de conreu s’abandonen, i hem de procurar que l’ajuntament siga capaç d’ajudar en buscar per al productor canals fiables de comercialització.

Al Grup Socialista som conscients de que empentem tots en una mateixa direcció o el poble no tindrà futur, i en este sentit pensem a més que el PP, per molta majoria absoluta que tinga, és incapaç per sí sol de proporcionar eixa eixida. Per eixe motiu oferim la nostra millor predisposició, tot i que en contraprestació, exigim receptivitat, transparència, diàleg i predisposició també per part del govern local.

No anem a criticar la gestió del PP, ni a acusar-lo d’haver escrit un any en blanc al capdavant de l’Ajuntament, o de mantindre paralitzats els assumptes més transcendentals. Ans al contrari, anem a oferir les nostres aportacions per a que per a que Simat no escriga més anys en blanc.

Hem fet al darrer any moltes propostes la majoria de les quals han estat rebutjades més por motius ideològics que per pura lògica. No obstant, seguirem fent les nostres aportacions en forma de propostes, mocions i suggeriments tractant de tancar de forma definitiva un model de poble que ens diga definitivament cap on hem d’anar, com hem de caminar, i quins són els objectius.

Simat té un gran potencial que en opinió del Grup Socialista està per explotar, i posem en dubte la capacitat del PP per a explotar-lo en solitari. La nostra ubicació geogràfica, la tradició de la nostra agricultura, la nostra configuració urbana, el nostre patrimoni històric, els nostres espais naturals, i la nostra proximitat a importants centres turístics de platja han de suposar la base per construir un futur de benestar i prosperitat que ens impedisca viure de nou una situació com l’actual. Si treballem junts, si venem junts el nostre producte, la garantia d’èxit és major.

Comencem per demanar al PP que siga exigent amb les institucions que governa el seu partit, que ens aporten el que ens correspon tot i que siga només per començar a caminar. Desembossem definitivament l’ordenament urbanístic, dignifiquem les nostres zones residencials, publicitem el nostre municipi com a lloc ideal per establir-se, proporcionem sòl i futur a les nostres empreses, ajudem a les persones desempleades, prioritzem les despeses, i contenim la pressió sobre el contribuent. En eixe sentit aniran les nostres propostes, i esperem receptivitat per part d’un PP que només amb la seua majoria absoluta no serà capaç d’aportar el que Simat necessita.

LA GESPA ARTIFICIAL

Està tot a punt,per a que l´ajuntament comence a fer el camp de futbol de gespa artificial,i nosaltres,hem de dir la nostra postura davant una inversió tan gran per al poble de Simat,i el què és el preocupant,la situación actual al país,i més en concret al nostre poble en tema d´atur,ja que tot ve lligat.

Els socialistes duiem al nostre programa electoral,que buscariem totes les formes possibles de finançament i subvencions,per a que el nostre poble puguera gaudir d´un camp de gespa artificial.Hem de dir,que estem a favor de que es faça el camp,però entenem que ara,en la que està caiguent,NO ÉS EL MOMENT.I ara us direm el perquè.

L´any passat,de cara a l´estiu,l´anterior equip de govern, va  llogar 63 persones mitjançant l´ENCORP,PAMER,INEM I 60000 euros que posà l´ajuntament per a llogar gent.

Enguany,ens ha arribat la información,de que per part dels organismes abans esmentats,es crearàn 0 llocs de treball.Si,heu vist bé 0.Si es crea algún lloc será costejat per l´ajuntament,i esperem que se´n cree algún,però ben poquets serán.

Per això,entenem,què després de la fallida de les cooperatives,la nul-la activitat industrial al poble,i que van acabant-se les prestacions d ´atur per a tots,té que hi haure molta gent necessitada de feina a Simat.

Per això,veiem que seria interessant que l´ajuntament invertira part d´eixos vora 200000 euros que anem  a gastar-nos,en crear llocs d ´ocupació de cara a l´estiu,per a que la gent més necessitada,puga respirar uns mesos a l ´espera de que isca alguna tasca que fer de cara a l´hivern.

Hi ha que dir també,que encara que l´obra vinga subvencionada en part per la Diputació,la despesa que hem de fer és elevada,si bé gaudirem d´un bon poliesportiu,també hi hauràn més despeses de manteniment.A part,hem de contar amb les despeses de finançament de l´import que ha de suportar l´ajuntament,pagant un interés del 6 % anual més o menys sobre els 200000 euros que emprarem,i,a més a més,s´ha de dir que cada 10 anys,s´ha de canviar la gespa artificial per desgast,i això suposa també que tindrem que renovar-la,amb un cost que va a parar cara els 150000 euros més.

Com es pot vore,i amb la cointura actual,no sabem si ha sigut una sort o una desgràcia la concessió de la subvenció per al camp de gespa.

De segur beneficiarà al poble i a l´esport,però mentretant,moltes persones están pendent d´un lloc de treball que fa temps que no arriba,i no es pot permetre,que amb un ajuntament econòmicament parlant,amb una situación MOLT FAVORABLE,deixe de crear llocs de treball ara a l´estiu,veient l´hivern que hem passat de feina a Simat.I pareix ser,que el pitjor,per desgràcia,encara està per vindre.

SALUT I SORT A TOTS

PLE EXTRAORDINARI 14-5-2012

Dilluns dia 14-5-2012,celebràrem ple extraordinari a l´ajuntament de Simat,el motiu pel qual va ser extraordinari és que abans del dia 15 de maig,s´havia d´aprovar el punt 1.2 de l´ordre del dia,que es refería a l´aprovació d´endeutament conforme el RDL 4/2012,el qual diu què s´ha de determinar un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors d´entitats locals.

El punt 1.1,era el canvi de regidor a l´ajuntament,La  pressa de possesió de Miguel Vidal,al qual,tots els grups li desitjàrem sort en la nova tasca i li donàrem la benvinguda a l´ajuntament.

El punt 1.2,és l´abans esmentat.Hi ha que dir que l´ajuntament ha demanat un crèdit per valor de 336121,15 euros per a pagar a tots els proveïdors que es deu diners.Els socialistes votàrem a FAVOR,per suposat,però a la intervenció del nostre portaveu,ens queixàrem de que igual que ens obliguen a posar-nos a tots al dia,les altres administracions,ministeri,diputació i generalitat,haurien de fer el mateix,i pagar nos els més de 900000 euros que se li deuen al poble de Simat.

El punt 1-3 era l´aprovació de modificació de crèdits.Ací hem de dir,què estem CONTENTS,per fi,el pp ha fet baixa de crèdit la partida ELECTORALISTA I DEVASTADORA contra l´anterior equip de govern,que era la famosa AUDITORIA.Els socialistes,al plenari de gener,ja diguerem que era una ABERRACIÓ I UN DESBALAFIAMENT gastar-se 20000 euros en l´auditoria,feina que proposàrem que feren els funcionaris de l´ajuntament.ENS HAN FET CAS,ho han fet els funcionaris,i la conclusió és ben clara.LA SITUACIÓ ACTUAL ÉS MOLT FAVORABLE.

En aquest punt,hem de lamentar una baixa d´uns diners que anàven al minitrinquet,algo més de 7000 euros,que ara van a dedicar en la reparació d´alguns desperfectes al col-legi.Creguem que s´haguèren pogut fer ambdues coses sense tocar la partida del trinquet.

Per a fer les modificacions de crèdit que tenen previstes,entre estalvis i despeses,caldrà agafar del romanent de tresoreria 31209 euros.

El punt 1.4 ens parlava també del reconeixement extrajudicial de crèdits,xicotets imports que s´havien de fer bons igual.Votàrem favorablement .

El punt 1.5,era l´adhesió a la xarxa de telecos COMDES,una xarxa que posa en contacte tots els cossos de seguretat i emergències.Per a poder optar a la subvenció,haviem d´adherir-nos primer i així s´ha fet.

Ple curt però important,i fent-nos sentir i opinant i demanant per millorar SIMAT.

 

SALUT

 

PLE ORDINARI DEL DIA 26-3-2012

El dilluns dia 26 de març,celebràrem el Ple a l´Ajuntament de Simat de manera ordinària.A continuació,vos passem l´ordre del dia, així com les actuacions i valoracions dels nostres Regidors a l´Ajuntament.

Els primers punts de l´ordre del dia, eren els d´aprovar l´acta de l´anterior plenari (unanimitat) i la de donar decret dels comptes de l´Alcaldia.
El punt 1.3,donava compte de la informació sobre la relació de pagaments efectuats per l´Ajuntament en els 4 trimestres de 2011.

 

El punt 1.4,donàrem compte sobre la informació en relació al pagament a proveïdors, el conegut com a “plan Montoro”, i d´ahí hem de dir algunes coses:
-La primera, és que l´Ajuntament ha demanat un ICO de 309595,6 Euros per a pagar el que té pendent amb proveïdors i empreses a les quals es deuen diners.
-La segona,és que hem de dir que també ens deuen entre Ministeri,Generalitat,Diputació i Servef, la quantitat de 924824,6 Euros, dels quals hauríem de restar 17000, que han arribat a l´Ajuntament aquesta mateixa setmana.
La tercera cosa que hem de dir al respecte és què, com podeu vore, si els organismes que ens deuen diners compliren amb els seus deutes, l´Ajuntament de Simat, estaria en una situació molt millor que la que tenim, que de per si ja és molt acceptable. Però si ens pagaren,tindríem inclús superàvit als comptes del poble. D´ahí que pensem de nou, i pareix que el PP va entrant en raó, que l´auditoria era i és INNECESSÀRIA, i una APOSTA ELECTORALISTA DE DESPRESTIGI A L´ANTERIOR EQUIP DE GOVERN SENSE CAP NI PEUS.
El punt 1.5,de l´ordre del dia ens parlava del pla d´ajust impost pel govern central.Tots els ajuntaments han de fer-lo sense exempció amb les previsions d´ingressos i despeses fins a l´any 2022.
El punt 1.6 tractava de l´acord que han signat l´Ajuntament i l´empresa que gestiona les visites guiades al Monestir amb la tourist info. Creiem que aquest conveni de col-laboració,pot donar millor servei al visitant ja que es cobreixen més hores de visites guiades, i a part, es poden baixar els costos d´uns i d´altres . Votàrem a FAVOR.

 

El punt 1.7. Modificació de llocs de treball a l´Ajuntament. Fa algo més d´un any, es va promocionar internament dos auxiliars administratius per a que foren adiministratius, encara que aquestos, cobraven el mateix que els altres, doncs desenvolupaven la mateixa tasca a l´Ajuntament. El problema surt quan es promociona i els que pugen de categoria, al tenir el complement específic més elevat, cobraven més diners que els altres. Van hi haure 4 propostes damunt la taula, i al final votàrem per unanimitat que el que cobraven de més dos administratius es repartiria entre les quatre persones que tenien aquesta categoría professional, per a que no hi hagués cap discriminació.
El punt 1.8, tractava d´una modificació de l´ordenança de la taxa del Mercat. L´ordenança ja estava aprovada des del passat plenari, aleshores s´ha fet una modificació, s´inclogué la necessitat d´una assegurança de responsabilitat civil. El nostre vot va ésser FAVORABLE.
El punt 1.9: Proposta de l´Alcaldia sobre la modificació de l´ordenança per a posar taxes al Poliesportiu. Vaja per davant,que els SOCIALISTES estem en contra d´allò que siga pagar per ocupar o utilizar algo “social”, però com que és una manera de regular l ús de les pistes´, i a més a més els preus són simbòlics,1 euro l´hora, la llum a part, vam decidir a l´agrupació que el nostre vot seria FAVORABLE.Per cert, dir que els no empadronats a Simat pagaran el triple, 3 euros l´hora per jugador.
El punt 1.10-Normes d´ús del Poliesportiu. Votàrem a Favor, perquè el plec que redactàrem nosaltres a l´anterior legislatura, és el que han fet servir des de l´Ajuntament a hores d´ara.
MOCIONS:

 

Ahir va ser un Plenari on es varen presentar vàries mocions, sobretot d´agricultura, en contra de l´acord entre la UE i el Marroc, sobre el dia de la dona, les brutals càrregues policials etc…
Nosaltres,en presentàrem 4, que ja estan penjades a la web des de fa temps, per si voleu pegar-les una ullada.

La primera va ser sobre el suport a les dones en el Dia Internacional de la Dona. Incomprensiblement, el PP, ja ens la va tombar en comissió informativa, aleshores sabíem el que podia passar. Quan va ser el moment de la votació, l´Alcalde ens va dir que si modificàvem el paràgraf relatiu a la “salut sexual “ i a la “conciliació laboral “ens la aprovaria.La nostra resposta a qualsevol creència de qualsevol persona que estiga en contra dels pensaments dels Socialistes, no pot fer ni que ens pensem ni un segon a modificar qualsevol moció basada en la igualtat i els drets de tots i totes. Com vam dir que no tocàvem ni una coma, ens la van tombar, repetim….INCOMPRENSIBLE-
La segona va ser sobre el suport a l´agricultura valenciana i en contra de l´acord a la UE I EL Marroc. Rebuig frontal a deixar passar productes sense cap tipus de control fitosanitari, en quan als nostres llauradors els cremen a exigències, fent que la taronja avui estiga on està.Va ser aprovada per unanimitat-
Altra va ser sobre la brutalitat a les càrregues policials a València. Condemnem l´actitud del cap de policia, i a més a més demanàrem la dimissió de la Delegada del Govern. Està clar que el PP la va tombar.

 

L´última moció que presentàrem fou la de la defensa dels interins, davant els retalls anunciats per a este col-lectiu del conseller J.M Vela, el qual demanàrem que rectifiqués la llei, i que s´invertira en allò que reialment fa falta, no en obres faraòniques ni malbaratant els diners a costa dels drets de tots els valencians. El PP, a pesar de tindre regidors interins,també la va votar en contra, deixant vore, que si els afecta a ells també…no tenen cap inconvenient en seguir les directrius que els manen.

 

També hem de dir que donàrem suport a les mocions dels altres grups, inclós el PP, que li votàrem a favor la seua moció de la Dona, no com ells a nosaltres, pareix que nosaltres ho fem tot amb el ganivet amb les dents, i no és així. Sols tractem que aquest món siga més igual de just per a tots.
També, al torn d´intervencions, proposàrem que es fera alguna cosa per a l´esport femení al poble. A part del futbol, no hi ha res més. Diguérem que es podria fer bàsquet per a les xiques, de fet moltes xiquetes ja ens ho han dit.També vam dir que es podria fer una pista de patinatge, en la zona verda que hi ha enfront el “matadero”, i que la despesa per a l´Ajuntament seria ben baixa, enacara que es podria aprofitar la pista de bàsket i fer-la multiusos per poder patinar allí
A l´última intervenció, preguntàrem si a la matinal motorista d´una falla del poble del costat, es va fer alguna despesa. Ens digueren que si. 300 Euros….nosaltres diguérem, que ben bé els hagueren pogut posar per a la més desangelada nit de cap d´any que hem passat al Monestir els darrers temps, no creieu????

 

Simat de la Valldigna, 27 de març del 2012

Agrupació Local dels Socialistes de Simat

MOCIÓ CÀRREGUES POLICIALS

BAIXAR MOCIÓ

David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, de conformitat amb el que estableix l’article 91.4 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació vigent, formula la següent moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l’ordre del dia del Ple, es sotmesa al seu debat i aprovació.

MOCIÓ

Tots som conscients de la situació en que vivim de retalls dels serveis públics, l’educació pública ve sent en la nostra Comunitat des de fa molts anys més que maltractada pel govern del Partit Popular.

Davant la situació insostenible, el sector educatiu protesta tots els dies amb tancaments i mobilitzacions, tant de pares i mares, com de mestres, professors i alumnes.

Els passats dies hem segut testimoni i notícia arreu de tot el món, pel tractament que s’ha fet per part de les autoritats polítiques i policials de les mobilitzacions dels estudiants de l’institut Lluís Vives de València, els quals romanen sense calefacció des de l’inicií de curs, degut als impagaments de la Generalitat Valenciana.

Aquesta repressió ha segut contestada per tota la ciutadania amb més compromís, més llibertat i més solidaritat amb els nostres estudiants i amb el futur de l’educació pública.

Estos episodis de violència han de quedar fora de la nostra societat, i aquells que han segut responsables de tal espectacle botornós han de quedar apartats, per dignitat, de la vida pública.

No sols s’ha actuat de manera desproporcionada i desmesurada, sinó que en paraules del mateix Cap Superior de Policia, els estudiants de l’IES Lluís Vives de València han segut tractats com a l’enèmic, fet que ha donat la volta per tot el món.

PROPOSTES D’ACORD

1.- Que el Ple de l’Ajuntament condemna i rebutja l’actuació de la Delegada del Govern per la seua responsabilitat en les càrregues policials contra els estudiants que es manifesten amb motiu de les retallades en educació davant l’Institut Lluis Vives.

 

2.- Que el ple de l’Ajuntament   condemna i rebutja l’actuació del Cap Superior de la Policia de Valencia, Antonio Moreno, com a  responsable policial de les càrregues que s’han produït a València contra els estudiants, i es reproven les seues paraules,  referint-se als estudiants com  “el enemigo”,  al més pur estil bèl·lic.

3.- Que el ple de  l’Ajuntament demane la dimissió d’aquests  dos alts càrrecs pel greu atropellament sofert pels estudiants i manifestants

4.- Al mateix temps, volem manifestar el nostre rebuig a la Consellera d’Educació Mª José Català, com a responsable política dels retalls que el govern valencià està realitzant a l’educació pública.

5.- Que es trasllade còpia del present acord a la direcció de l’IES Lluís Vives de València, a la Federació d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, als portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes i de les Corts Espanyoles, així com al President del Govern d’Espanya.

En Simat de la Valldigna a 7 de Març 2012

 

Alvaro i David