PLE ORDINARI GENER 2012

Ahir es va celebrar a l´ajuntament del poble el ple ordinari de gener.Hi havia diferents punts del dia,però sens dubte el més important era el 1.6,referent als pressupostos del pp per a 2012.Els primers punts de l´ordre del dia eren l´aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors (VOT A FAVOR),l´aprovació definitiva  de relació de camins rurals (FAVOR),la recuperació d´un camí de domini public,la qual ens abstinguèrem ,junt als altres grups de la loposició,perque creguem què era un problema d´un propietari,i volia fer-nos partíceps a tots,la qual cosa,va fer que optàrem per l´abastenció.El punt 1.5 es referia a unes ordenances municipals,referents a les taxes de parades al mercat,barraques i venda ambulant,després de que en comissió infeormativa el regidor Alvaro Almiñana discrepara d´algunes taxes abusives,estes s´ajustàren i ahir en plenatri votàrem a FAVOR.

 

El punt 1.6 de l´ordre del dia era el relacionat amb els pressupostos.Dir-vos que el PSPV de Simat,els va votar en CONTRA per les següents raons:

 

-Es baixa la partida de cultura 10000 Euros

-Es baixa la partida d´educació,suprimint el 100 % del bus escolar 2000 Euros,i la del  llibres,aquesta en 6600 Euros.

-Es baixa la partida de benestar social en 3000,un 40 %

-Es suprimeix integra la del voluntariat mediambiental 3000 Euros    etcv.etc

 

Per contra,i gràcies a Mariano Rajoy,l´IBI si que ens ha pujat un 10%,sense que l´ajuntament destine un sòl cèntim a compensar les anteriors partides amb els 75000 euros que pensa recaptar de més amb l´IBI.

De la gespa artificial direm el PSPV de Simat,estem a favor de que es pose,de fet ho duiem al programa electoral nostre,el que ens preguntem ara,i així ho manifestà el portaveu del grup a l´ajuntament David Mogort és el següent:

-amb l´actual coiuntura econòmica,i amb l´index d´atur que tenim a Simat,és precís fer ara aquesta actuació???no s´hauria de fer unes xerrades i que la participació ciutadana  prenguera part en l´assumpte????Pensem què va a fer-se un crèdit de 200.000 euros,(part que no està subvencionada),però això li hem de sumar el 7 o el 8 % d´interessos,i a part la gespa s´ha de renovar cada deu anys,lo qual ens diu que el manteniment és caríssim i que ens costarà molt més del doble del que anem a fer el crèdit.

Concluïnt,els socialistes de Simat estem a Favor de la gespa artificial,però creguem que ara no és l´hora de fer eixa inversió tan gran per a Simat.

 

Hem de dir també,que duiem una moció en suport al personal interí i a favor de l´escola pública,aquesta moció la presentàrem d´urgència,però després de votar inclús dos regidors populars a favor per a incloure-la en l´ordre del disr alcalde els va rectificar i els va dir què no.En fi,la durem al pròxim plenari per a debat i aprovació (va a ser que no).

 

salut

Leave a Reply