PLE ORDINARI 28-5-2012

 

Dilluns dia 28 de maig, celebràrem a l´ajuntament de Simat el ple ordinari de maig amb els següents punts del dia i la explicació dels mateixos.

Com sempre,el punt 1.1,era l´aprovació de l´acta del plenari anterior, va ser aprovada sense problemes, amb l´excepció d´algún matís per part d´Esquerra.

El punt1.2,1.3,1.4, era donar compte de pagaments realitzats en el primer trimestre de l´any, la incorporació de romanent afectat de 2011, i la liquidació de 2011.  Al ser punts informatius no es vota, és simplement això, informació.

El punt 1.5, era l´aprovació d’una ordenança reguladora de les gravacions del ple. L’ordenança va estar redactada i d’un punt on no pareixia que pogués hi haure problemes, els va hi haure.

L’ordenança deia en el seu punt cinqué, que la persona que gravara els plens, havia de fer entrega d´una còpia a l´ajuntament en un temps inferior a una semana. Joan (ERPV),Va dir que en ningún cas es podía obligar a cap ciutadà del dret de gravar la sessió i aportar una còpia a l’ajuntament per obligació. Nosaltres pensem igual, l’ordenança estava mal redactada en eixe punt, després de varies intervencions de tots els grups, s’arribà a l’acord de que es donarà còpia si l´ajuntament ho demana i el propietari de la gravació vol. Vista la modificació, votàrem a favor per unanimitat.

El punt 1.6 també era donar compte del conveni amb la diputació per la gespa. Ja que no es votava, va intervindre el portaveu del grup, David Mogort, per a dir el que ja sabeu sobre el tema. NO ÉS EL MOMENT,HI HA MOLTES MÉS NECESSITATS, i li diguerem a l’equip de govern que s’ho pensara.  L’alcalde ens contestà que ell no tenia constància de que al poble hi hagués ningú que passara fam, a lo que el regidor Alvaro Almiñana, li respongué que no fa falta pasar fam per saber la situació que hi ha a Simat, amb desnonaments, atur, i nul.la activitat agrícola i industrial, i amb un estiu, i un (altre) hivern, què per desgràcia, es presenten també ben durs.

El punt 1.7, era donar compte de la cessió d’una parcel-la al pla de corrals per a instalar allí contenidors.

El punt 1.8,també donarem compte  sobre l’aprovació del projecte PPOS 2012, que va a fer-se a la zona de la muntanyeta.

El punt 1.9, era la moció que presentàrem els SOCIALISTES DE SIMAT,sobre el servei de pediatría al poble. La exposarem i el seny, i la voluntat de tots els grups, al veure què és una moció beneficiosa per al poble, la votàren per unanimitat a FAVOR. De la qual cosa, estem ben satisfets.

El punt 1.10, eren 4 mocions que presentà el grup EUPV. El PP, no va deixar ni respirar. No van ni opinar, les quatre votades en contra, pels vots a Favor nostres i de la resta de la oposició. Es el que volem al fi i al cap…no?

Al torn d´intervencions,com sempre preguntàrem sobre la promoció turística.Li preguntàrem al regidor d´agricultura si es pensa convocar el consell agrari,més encara després de la situación de les cooperatives, i que ens informara de com es presenta la próxima campanya.

També preguntàrem si hi havia pensat destinar alguns diners més a part dels 16000 euros per a llogar gent ara a l´estiu. Ens digueren que NO, però que molt possiblement entrarien algo de diners del SERVEF O DE L´INEM, per a poder llogar més gent.

Això esperem els SOCIALISTES, que es destinen diners a l’ocupació, que la gent tinga feina, i si ha de ser amb aportació de l’ajuntament que siga. Que per això están els comptes sanejats, per a posar els diners allà on més calga, en el BENESTAR DE TOTS ELS  SIMATERS.

SALUT

US RECOMANEM QUE SI VOLEU SABER EL QUE FEM,PENSEM I DIGUEM A L´AJUNTAMENT,VISITEU LA NOSTRA WEB  www.socialistes-simat.com