PLE EXTRAORDINARI 14-5-2012

Dilluns dia 14-5-2012,celebràrem ple extraordinari a l´ajuntament de Simat,el motiu pel qual va ser extraordinari és que abans del dia 15 de maig,s´havia d´aprovar el punt 1.2 de l´ordre del dia,que es refería a l´aprovació d´endeutament conforme el RDL 4/2012,el qual diu què s´ha de determinar un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors d´entitats locals.

El punt 1.1,era el canvi de regidor a l´ajuntament,La  pressa de possesió de Miguel Vidal,al qual,tots els grups li desitjàrem sort en la nova tasca i li donàrem la benvinguda a l´ajuntament.

El punt 1.2,és l´abans esmentat.Hi ha que dir que l´ajuntament ha demanat un crèdit per valor de 336121,15 euros per a pagar a tots els proveïdors que es deu diners.Els socialistes votàrem a FAVOR,per suposat,però a la intervenció del nostre portaveu,ens queixàrem de que igual que ens obliguen a posar-nos a tots al dia,les altres administracions,ministeri,diputació i generalitat,haurien de fer el mateix,i pagar nos els més de 900000 euros que se li deuen al poble de Simat.

El punt 1-3 era l´aprovació de modificació de crèdits.Ací hem de dir,què estem CONTENTS,per fi,el pp ha fet baixa de crèdit la partida ELECTORALISTA I DEVASTADORA contra l´anterior equip de govern,que era la famosa AUDITORIA.Els socialistes,al plenari de gener,ja diguerem que era una ABERRACIÓ I UN DESBALAFIAMENT gastar-se 20000 euros en l´auditoria,feina que proposàrem que feren els funcionaris de l´ajuntament.ENS HAN FET CAS,ho han fet els funcionaris,i la conclusió és ben clara.LA SITUACIÓ ACTUAL ÉS MOLT FAVORABLE.

En aquest punt,hem de lamentar una baixa d´uns diners que anàven al minitrinquet,algo més de 7000 euros,que ara van a dedicar en la reparació d´alguns desperfectes al col-legi.Creguem que s´haguèren pogut fer ambdues coses sense tocar la partida del trinquet.

Per a fer les modificacions de crèdit que tenen previstes,entre estalvis i despeses,caldrà agafar del romanent de tresoreria 31209 euros.

El punt 1.4 ens parlava també del reconeixement extrajudicial de crèdits,xicotets imports que s´havien de fer bons igual.Votàrem favorablement .

El punt 1.5,era l´adhesió a la xarxa de telecos COMDES,una xarxa que posa en contacte tots els cossos de seguretat i emergències.Per a poder optar a la subvenció,haviem d´adherir-nos primer i així s´ha fet.

Ple curt però important,i fent-nos sentir i opinant i demanant per millorar SIMAT.

 

SALUT

 

Comentaris estan tancats.