Moció presentada a l’Ajuntament DAVANT L’INICI DEL CRUS ESCOLAR

En David Mogort Alberola, en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Les decisions que estan adoptant, tant el Govern d’Espanya com el Govern de la Generalitat Valenciana, en l’actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, estan generant una societat fracturada.

 

Després de 18 anys de govern del PP al País Valencià i 20 mesos en el govern d’Espanya, l’educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un retrocés que està condicionant el present i el futur de centenars de milers d’estudiants valencians, un retrocés que està condicionant el present i el futur de la Comunitat Valenciana.

 

El curs que comença en els pròxims dies es va a caracteritzar per seguir incrementant les retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i, el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats.

 

Des del PSPV-PSOE qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la democràcia i tot indica que el curs que ara s’inicia encara serà pitjor: les retallades generalitzades en els pressupostos, tant a Espanya com ací, han suposat una disminució sense precedents en el nombre de professors en totes les etapes educatives, l’increment d’alumnes per aula, una dràstica reducció de les ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text i altre material escolar, la desaparició de moltes línies de transport, la disminució de les beques de menjador, l’increment de les taxes universitàries acompanyat d’ una retallada generalitzada de les beques.

 

Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.

 

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats. Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.

 

El passat 19 d’agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en el qual s’endureixen els requisits per a ser beneficiari d’una beca i per a mantenir-la. Davant d’esta irresponsabilitat del Govern d’Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i cal un pronunciament clar que exigisca al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que respecten el dret dels joves a accedir o romandre en l’educació, en els diferents nivells educatius, sense tindre dificultats afegides o veure’s exclosos de la mateixa per falta de recursos econòmics.

 

El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació , Cultura i Esport va anunciar que les ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d’extrema necessitat.

 

La nova regulació dels requisits per tenir transport escolar ha provocat que molts alumnes hagen perdut esta possibilitat i ha arribat a crear situacions com que algunes mares van fer el curs passat calendaris eròtics per poder pagar la línia de transport.

 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

 

ACORDS

 

 

  1. 1.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de text, transport i menjador amb una quantitat d’almenys el pressupost de l’any 2010, perquè disposen d’estes ajudes totes les famílies que ho necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses els deutes pendents per estos conceptes.

 

  1. 2.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs 2013-14, les ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es feia fins al curs passat, per evitar que alumnes amb beca de transport no puguen assistir al menjador per no tenir recursos per a pagar-lo, o alumnes amb beques de menjador no tinguen transport escolar.

 

  1. 3.         Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

 

  1. 4.         Instar el Govern d’Espanya a que restituisca els requisits establerts per a l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

 

  1. 5.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.

 

 

 

En Simat de la Valldigna  a 16 de setembre de 2013

 

El portaveu  David Mogort Alberola

Inici del curs escolar a Simat.

escola5 escola4la foto 4 escola3la foto 3 escola1la foto 1 escola2la foto 2

 

Quan hui mateix han començat les classes del nou curs escolar a Simat, els regidors SOCIALISTES, hem volgut anar a l´escola per saber de primera mà com serà l´inici del nou any,malgrat les malvades retallades en matèria d´educació dels diferents governs del pp, deixant molta gent sense beca, i fent passar un malson a molts centres educatius per la manca d´inversions als mateixos, o simplement perquè no els paguen (en molts casos ) els diners que els deuen.

     Ací, al nostre poble, ens hem reunit amb part del professorat i la direcció, i ens han posat al dia de tot el que està passant al centre. Hem vist el “minitrinquet”, si es pot dir així. Nosaltres creiem que és més una tapada de boca que altra cosa, una parcel-la del col-legi, on es pot raspar la pilota, perquè, de poder-la pacticar en la seua essència, d´això res de res. Però bé, per a iniciar als xiquets a l´escola no està mal, la qüestió és promoure l´esport autòcton també després, organitzant partides al carrer,per exemple, o promovent l´esport ajudant els xiquets a moure´s a altres llocs per a poder jugar.

     Podem estar molt contents amb una cosa, les brutals retallades peperes,que han costat 25 places de Mestres a tota la Safor,ací en Simat podem dir que no en toquen cap.I això,entenem,que per a la qualitat de l´educació dels simaters/eres,és una molt bona noticia.

     Hem vist l´estat de les aules on hi ha goteres. La veritat és que hi ha tres aules on no es pot ni passar per seguretat, cada vegada estan més malament. Respecte aquest tema, ens han dit el que ja sabíem…Està tot clar, la reforma aprovada per la Conselleria, i que d´ací a poc de temps començaran les obres de reforma i el  conseqüent trasllat del menjador a una d´aquestes classes, però com sempre, els “cacaus” no arriben, i mirant les prioritats del “partido popular”, aquest és un tema menor. Està ben claret,que “lo” d´ells són els grans esdeveniments, on si que es mouen bona cosa de dinerets, i posar a València en el mapa…SI,PERÒ EN EL DE LA CORRUPCIÓ.

     Hem de dir, que al Col·legi Valldigna, sempre ens reben amb molt de gust i molta cordialitat. Per a nosaltres també ha sigut un gust. Com sempre, estarem dispostos a col-laborar amb el que faça falta.Perquè els SOCIALISTES, EIXOS QUE FÉREM UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT, I EIXOS QUE ARA FA 30 ANYS, FÉREM TAMBÉ LA LLEI DE L´ÚS DEL VALENCIÀ A L´ESCOLA, (SI,NOSALTRES), SEMPRE ESTAREM DEFENSANT EL QUE MÉS VALORAT  TENIM…..L´EDUCACIÓ.

 Simat de la Valldigna, 9 de setembre del 2013

PSPV – SOCIALISTES DE SIMAT

Segueix-nos també a FACEBOOK!   www.facebook.com/socialistessimat