2 anys de majoria absoluta del PP a Simat = 0 solucions

Simat de la Valldigna-20110708-00071

Greu, molt greu és l´actual situació econòmica, laboral i social-familiar al nostre poble. Així definim els SOCIALISTES la realitat que estem vivint a Simat.

     Dos anys fa que el PP governa amb majoria absoluta a Simat, 18 anys al País Valencià, i 20 mesos que també ho fan a l´Estat Espanyol. Però ací i enllà,  la situació si cap , és cada dia més dramàtica per a una quantitat de gent grandíssima, més de 350 simateres i simaters a l´atur sense cap possibilitat de poder portar a casa un jornal.

     Simat ha perdut dos anys, i no ens podem permetre perdre res més. L´equip de govern conservador del PP s´ha de posar ja les piles en allò que és el més necessari per al nostre poble: CREAR OCUPACIÓ.

     Amb un poble sense sòl per a oferir a empresses, res s´ha fet en estos dos anys per desbloquejar el pla urbanístic, ja que ens diuen ells mateix que a penes s´ha avançat en este sentit. Res s´ha fet per a promocionar Simat com a poble turístic (nosaltres entenem que ens hem de fer forts en eixa opció), deixant passar de llarg tota la riquesa que tenim per explotar. Res s´ha fet tampoc per a intentar dedicar una part del pressupost municipal a crear OCUPACIÓ, tan necessària al nostre voltant, i no serà per propostes. Els SOCIALISTES sempre hem defensat que l´ocupació és el primer, i per això hem donat sempre prioritat i urgència presentant diferents mocions en este sentit, com ara, demanant la creació de brigades municipals, tant forestals com per a reparar voreres. El resultat…el de sempre; fent ús de la seua majoria absoluta, tombant qualsevol proposta que presentem els SOCIALISTES.

      Els únics llocs que s´han creat van ser els dels operaris del camp de futbol, i va ser per una iniciativa nostra d´incloure en el plec de condicions de la contractació, un punt que donara valor al foment de la contractació de persones a l´atur  de Simat. Si fos pel PP, açò se li havera passat i l´empresa contractista havera aportat els seus treballadors, sense més.

     Creiem que Simat té molt a oferir en molts àmbits, per això  pensem que el PP no està fent tot el que té que fer per a dur-ho endavant. El lloc on estem situats geogràficament, gent molt preparada a l´agricultura, les nostres muntanyes, la nostra cultura, conreus per a posar-lo altra vegada a punt per a la seua producció, el nostre atractiu turístic…tot açò que tenim ací, hem de dur-ho al màxim de la seua capacitat d´explotació per tornar a reactivar Simat econòmicament.

     La capacitat d´endeutament que tenim a l´Ajuntament, ha de ser el millor aliat per portar endavant propostes de creació de treball a tots els àmbits, falta la disponibilitat de TOTS, les ganes i sobretot el pensar que hem de tirar el poble endavant siga com siga.

     Per tot això, la nota que li posem al PP durant els seus 2 anys de majoria absoluta a Simat és de INSUFICIENT, insuficient perquè tenint el poder a Simat i a la Generalitat Valenciana han deixat caure el pulmó econòmic del poble: les dos cooperatives. Insuficient perquè s´han dedicat a tapar les seues carències enlloc de resoldre els problemes de totes i tots els veïns. Insuficient perquè el nivell de vida de tots els simaters i simateres està més baix i més greu que mai. Insuficient també perquè amb maquillatge polític (actes i esdeveniments, crescuda de l´endeutament en coses no prioritàries) de cara a la galeria no ens arreglen els problemes de treball, d´enssenyament, de salut i socials en general que malauradament conviuen amb nosaltres a diari.

     Als Socialistes de Simat ens tindran sempre per donar prioritats i solucions als nostres veïns i veïnes, des de l´oposició, sempre constructiva, i de cara al futur no molt llunyà i rodejats d´un equip de gent sobradament preparat per portar i fer realitat eixes solucions des del govern que encapçalarem tant a Simat com a València en menys de dos anys.

     Salut!

Simat de la Valldigna, 24 de juny del 2013.

simat@socialistes-simat.com

www.socialistes-simat.com

Campanya PSPV PSOE sobre la LOMCE

El PSOE ha anunciat avui que va a llançar una campanya en les xarxes socials, amb l’etiqueta #cambia la LOMCE, en la qual va a demanar als ciutadans, a la comunitat educativa i als experts idees i
propostes per a canviar aquesta Llei.

Els socialistes inclouran bona part d’aqueixes aportacions enles esmenes que presenten durant la tramitació parlamentària
de la LOMCE.Wert

Per al PSOE, totes les mesures que ha pres el Govern del PP i el ministre Wert, en aquest àmbit, tenen el
clar objectiu de restablir el *clasismo en l’educació, recuperant els privilegis de classe que
va tenir en el passat el nostre sistema educatiu. El sentit de la pujada de les taxes universitàries i de la
retallada de beques no és un altre que posar obstacles el camí dels estudiants amb menys recursos.
No és just ni raonable que un estudiant amb recursos puga seguir els seus estudis amb un 5 i a un sense recursos se li exigisca una nota superior per a poder seguir estudiant.

 

WERT y la reforma
El PSOE ha tornat a reiterar avui que no va a admetre reculades històriques com el qual
pretén fer el PP en Educació. Ni tampoc en Sanitat ni en la llibertatde les dones per a decidir

SOBRE LES BEQUES PER A ESTUDIANTS.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  SOBRE LES BEQUES PER A ESTUDIANTS.

El Sr. David Mogort Alberola en representació del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

 5411491w

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Les decisions que s’estan adoptant, tant pel Govern d’Espanya com pel Govern de la Generalitat Valenciana, en l’actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, està generant una societat fracturada.

 

Les pitjors xifres dels països que participen en la cimera de Roma, Espanya és amb diferència el que pitjors xifres mostra: fins a l’abril, un total de 964.000 joves estaven aturats al nostre país, amb una taxa d’atur del 56,4%.

 

Les xifres evidencien que un de cada quatre aturats menors de 25 anys a la zona euro és espanyol. A la Comunitat Valenciana tenim el 30% d’atur, el 18% de les persones viuen en nivells de pobresa, i més de 118.000 famílies no reben cap tipus de prestació.

 

Segons un estudi elaborat per les universitats de Jaén i València, este any, uns 35.000 estudiants han perdut la seua beca, com a conseqüència dels nous requisits imposats pel ministre Wert per accedir-ne. Per esta via el Ministeri ha retallat 110 Milions d’euros. I el proper curs, el nombre d’estudiants que hauran perdut les ajudes a l’estudi s’elevarà a 85.000, segons l’estudi citat. Així i en tan sols dos cursos Espanya retrocedirà a unes taxes de cobertura en beques amb tan sols un 16% d’estudiants becats, xifra similar a la que hi havia al curs 2003-2004. Esta investigació assenyala que en només dos anys, Espanya retrocedirà a nivells d’inversió de fa una dècada amb una retallada de més de 300 milions d’euros en ajudes a l’estudi.

 

Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.

 

Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.

 

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats.

 

Fa uns dies hem conegut l’esborrany de Reial Decret sobre beques que el Govern d’Espanya pretén aprovar en el mes d’agost, en què es pretenen endurir els requisits per a ser beneficiari d’una beca. Davant d’esta irresponsabilitat del Govern d’Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i cal un pronunciament clar que reclame al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que respecten el dret dels joves a accedir o romandre a la Universitat sense veure’s exclosos de la mateixa per falta de recursos econòmics.

 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

 

ACORDS

 

 

  1. 1.         Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

 

2n       Instar el Govern d’Espanya a que rectifique els requisits establerts per a l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

 

3r        Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.

 

 

En Simat de la Valldigna a 24 de Juny de 2013

 

 

 

El portaveu David Mogort Alberola.

 

 

Al Sr. Alcade  de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

Abusos dels Bancs

ELS SOCIALISTES LA SAFOR-VALLDIGNA CONTINUEN AMB LA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE ELS ABUSOS BANCARIS.12 El proper dimecres, 12 de juny, a la seu de la Mancomunitat de
Municipis de La Safor, xerrada informativa dirigida als afectats
per compra de preferents i obligacions subordinades.
 Aquesta iniciativa pretén resoldre dubtes i assessorar a tos
aquells veïns i veïnes afectats pels abusos bancaris en general.
Davant l’agreujament a tantes persones respecte als abusos bancaris patits, el
PSPV-PSOE comarcal continua amb la campanya per a l’assessorament i
ajuda a tots aquells que ho sol·liciten.
Després de les reunions al Real de Gandia i Beniarjó, aquesta setmana
continuem amb xerrades a la seu Mancomunitat de Municipis de La Safor a
Gandia i a Alfauir.
Es tracta d’una xerrada informativa, impartida per professionals, amb l’objectiu
de solucionar dubtes i assessorar a tos aquells afectats per participacions
preferents o obligacions subordinades.
També s’informarà de forma detinguda sobre els avantatges i desavantatges
d’acollir-se al procés arbitral impulsat per BANKIA, i que finalitza el proper 30
de juny.
Des del PSPV de la comarca seguixen denunciant el frau portat a cap per les
entitats financeres a tantes persones a les quals se’ls ha privat dels seus
diners. Per tot açò, els socialistes han posat a la disposició de qualsevol
ciutadà afectat el seu assessorament i ajuda per tal de lluitar i recuperar els
seus drets.
Les properes xerrades informatives, d’accés lliure i gratuït, seran:
– Dimecres, 12 de juny, a las 20 hores, a la seu de la Mancomunitat
de Municipis de La Safor, Avda. República Argentina, 28, de
Gandia.
– Dijous, 13 de juny, a l’Ajuntament d’Alfauir.

Jesús Caldera amb els Socialistes de Simat

caldera1 caldera2

En el marc d´una conferència celebrada ahir a Torrent, a càrrec de Jesús Caldera sobre la crisi econòmica i la situació laboral, el vice-secretari executiu de la Fundación IDEAS i membre històric del PSOE,  va tindre oportunitat de poder dialogar esplaiadament amb els nostres Regidors, David Mogort i Álvaro Almiñana.

Els Socialistes de Simat li van explicar detalladament el cas del nostre poble, una de les poblacions més castigades per la fallida econòmica general i la greu crisi de treball que estem patint.

Caldera, es va mostrar sorprés pel tancament simultani de les dos cooperatives sense que cap institució haja fet res per evitar-ho. Es més, els Socialistes de Simat li van oferir en el seu dia a l´Alcalde del PP del poble anar-hi junts a Madrid per tal de donar força d´unió entre tots els simaters i simateres, però Sebastián no va agafar el “guant”.

Lamentablement, les actuals polítiques de la dreta comandades pel PP, a Simat, a València i a Madrid, només han fet que empitjorar la situació, i cada dia que passa tenim més gent sense feina, més gent que no pot fer front als pagaments mensuals, més gent que cada dia té més difícil l´aconseguir menjar… i no, no estem parlant de qualsevol país d´Àfrica o d´Amèrica del Sud, estem parlant de SIMAT, el nostre poble.

El PP gestiona la crisi ofegant a la gent de a peu, i donant diners als banquers i empresaris més poderosos. Eixa és la política de la dreta, des de els inicis dels temps.