PLENARI EXTRAORDINARI DESEMBRE 2012.PRESSUPOSTOS 2013

Dijous dia 27 de desembre,es celebrà el plenari extraordinari a l´Ajuntament,on debatirem  els pressupostos que ha confeccionat l´equip de govern per a l´any 2013.

     Hem de dir que ens presentàren els pressupostos enmig dels dies de festes,i la comissió informativa,on se´ns explica el contingut de l´ordre del dia,la fèrem dimecres 26,o siga,24 hores  abans del ple,per lo que juntàrem els integrants de l´agrupació que poguèrem per vore quina posició preniem davant els que se´ns presentava.Fèrem reunió dijous de matí i acordàrem fer una crítica constructiva.La nostra postura a la votació fou la de “ABSTENCIÓ”,i ara,us explicarem el perquè.

     Creguem que aquestos pressupostos,són continuïstes respecte als de 2012,es baixen molts diners en despeses que els SOCIALSITES considerem bàsiques per a l´estat del benestar que el pp estatal està desmantelant.

     Baixa un 25% la partida de benestar social,zero euros per a agricultura (si,zero,en un poble eminentment agrícola),baixen les partides a ajudes a “menjar a casa”,tema de llibres per a l´escola,baixa la inversió al col-legi,on esperant els diners de la conselleria,vorem si no passa cap accident.Baixa la despesa per a esports,siga el que siga,per al fútbol base,i s´elimina també la partida destinada a participació ciutadana.(és el que passa quan es té majoria absoluta,importa tres pepinos el que puguen aportar els demés,però bé,és el que hi ha).

     Zero euros en foment d´ocupació local,i zero euros en formació de personal. Baixen els diners per a inversions etc etc….però el que sí que puja,són els interessos que paguem als bancs,eixa partida sí que puja ,i aquestes són les dades;:

     Els simaters,anem a pagar al llarg del 2013,la quantitat de més de 40.000 euros (quasi 7 milions de pessetes),en concepte d´interessos als bancs.Això suposa que tots els mesos ens volen més de 3000 euros…a part amortitzacions.Sols de la gespa (que ha quedat molt bé,tot siga dit) paguem d´interessos 14000 euros a l´any,quasi 2.500.000 pessetes,i encara que no és una càrrega excesiva per a un Ajuntament sanejat com aquest,sí que pot fer-nos vore que hem d´estar alerta en crèdits fututs innecessàris.

     Entenem que amb un pressupost de 2.183.000 euros,on sols en despeses de personal i compra de béns corrents es mengen 1.800.000,el marge de maniobra que queda és estret,per això demanem a l´equip de govern que es pose les piles i que treballe per agafar ingresos d´allà on puga.Negociant concessions,flexibilitzant els “Impagats”,o el que ells creguen,sempre de la manera més justa.També per a reduïr despesses no necessàries,com pot ser els 25000 euros que van a destinar-se (12500 enguany i els mateixos en 2014),en comprar la llenca que hi ha entre el calvari i el carrer de baix,per què és d´ús terciari i els propietàris volen que l´Ajuntament la compre,i per desgracia l´equip de govern ha acceptat.25000 euros per a fer un jardí ,i en la que està caiguent…no ho veiem.

     Hem de dir,que la moció que presentàrem els SOCIALISTES respecte al pagament del deute de la generalitat amb el poble de Simat,va tirar endavant i ens l´aprovàren per unanimitat,a vore si des de València sona la flauta,i el señor Fabra comença a pagar el que deu,que falta fa a tots els pobles.

SALUT I BON ANY PER A TOTS…

Socialistes-simat.com

 

CONVOQUEN UNA REUNIÓ INFORMATIVA PER LA LOCALITZACIÓ DEL QUADRE DEL CALVARI.

Fa uns dies,ens assabentàvem per la premsa de la localització d´un quadre al museu del Prado,que estava ubicat al calvari de Simat.

Aquest  quadre,fou pintat l´any 1919 pel pintor Teodor Andreu,veí de Sueca i deixeble del mestre Sorolla.

Per això,l´associació Gaspar Dies,dedicada a la defensa del patrimoni cultural,que va ser qui localitzà aquesta obra,ens ha convidat a tot el poble a una reunió el proper divendres dia 21,a les 19 hores i a la casa de la cultura per parlar del quadre,i a la mateixa hora,per fer-nos vore i alertar-nos del deficient estat de conservació del calvari.

Ens asseguren,que el calvari de Simat,no és sols un dels monuments religiosos,si no que més bé,és un dels bens del patrimoni cultural més importants que tenim al poble,i per això creuen que necesita d´una restauració urgent.

Presentarà l´acte l´historiadora i escriptora simatera Isabel Canet,i intervendrán Francesc Piera (membre de l´associació) i Angela Malysheva (especialista en gravats i membra també).

SALUT