els socialistes de simat demanen la creació urgent d’una brigada forestal municipal

El PSPV de Simat, presenta la següent moció al Plenari Municipal de l´Ajuntament:

Després dels incendis que hem patit al País Valencià aquest estiu,tant el de Cortes de Pallàs com el de Torre de les Maçanes,on s ́han perdut vides humanes de gent que treballava en le ́xtinció d ́aquestos, i havent sigut arrasades més de 50.000 hectàrees de territori,podem dir que les pèrdues són incalculables.

Als dos grans incendis declarats,es va deixar vore de manera clara,l ́efecte de les retallades del Govern Valencià en matèria medi-ambiental,a part de la falta d ́un protocol ben definit entre els diferents cossos,que depenen de diferents Administracions,la qual cosa,també va dificultar la incorporació voluntària de professionals de la lluita contra el foc.Açò fa,que hi haja una crítica majoritària de la societat (i amb raó )sobre la descoordinació en la gestió dels incendis.

Critiquem l ́abandonament de les tasques de prevenció en els períodes de l ́hivern, QUE ÉS QUAN S ́APAGUEN ELS INCENDIS,EN HIVERN,a més a més,la sequera que estem patint,i les imprudències humanes,fan que les masses forestals siguen “polvorins”susceptibles de patir eixes situacions.

La conclusió de tot això,ha sigut el constatar,que l ́esforç humà,ja siga en brigades forestals o unitats civils i militars,que han treballat sobre el terreny,no haja sigut suficient per donar la solució al problema plantejat.

També cal instar al govern espanyol perquè, de manera urgent, convoque als governs autonòmics per millorar els procediments de coordinació en les polítiques de prevenció i extinció d’incendis (dintre del Comitè Estatal de Coordinació), i incloga un increment permanent de l’aportació estatal de medis materials i humans per a eixa finalitat.

 

És per això, que es proposen els següents

ACORDS

PRIMER.- Proposem la creació d ́una brigada forestal municipal al nostre poble, Simat de la Valldigna, que permeta, per una part,deixar netes les muntanyes i aquelles zones susceptibles de patir un incendi. I per altra part, pal-liariem l ́atur del poble,que per desgràcia cada vegada va a més.Creiem,que hauria de treballar gent aturada de SiMAT,a mitja jornada,la qual cosa crea el doble de llocs de treball,encara que amb la meitat de remuneració,però treballaria molta més gent.I així,poder anar donant feina a major quantitat de persones que estan patint els efectes de la crisi.

SEGON.– Instar al Govern Espanyol i Valencià l’aprovació immediata d’un pla d’ajudes, que contemple mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals, en la mateixa línia del que va aprovar el Govern Central amb la Llei 3/2010 de 10 de març.

TERCER.- Mostrar el disgust de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per les retallades pressupostàries aprovades per la Generalitat i la Diputació de València en les partides destinades a tasques destinades a prevenció i extinció d’incendis forestals, reclamant-li urgentment una ampliació de fons per a eixes finalitats.

QUART.- Instar al Govern Espanyol perquè convoque de forma permanent el Comitè Estatal de Coordinació d’Incendis Forestals, activant els protocols i plans de prevenció necessaris, i reunint urgentment a tots el governs autonòmics per a coordinar amb major intensitat la seua actuació.

CINQUÈ.- Instar al Govern Valencià perquè modifique la norma vigent en la Llei Forestal que permet, en alguns casos, la re-classificació urbanística de sols que hagen patit incendis forestals en els últims 30 anys, i que arbitre les mesures necessàries per a fer la cessió de la fusta cremada als ajuntaments dels municipis afectats, impedint tasques especulatives amb eixe producte.

SISÈ.– Notificar aquest acord a la Presidència del Govern Espanyol, del Govern Valencià i de la Diputació de València, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a les Conselleries d’infraestructures, Territori i Medi Ambient, i Governació, i als grups de les Corts Generals i de les Corts Valencianes.

En Simat de la Valldigna,27 d ́agost de 2012